มณฑล Los Angeles จะเลือกศูนย์ออกเสียงลงคะแนนควรตั้งอยู่ และท่านสามารถช่วยได้!

ครั้งแรกที่นี่ใช่หรือไม่ รับความช่วยเหลือ

ตรวจสอบศูนย์ออกเสียงลงคะแนนที่เสนอ

ค้นหาสถานที่ตั้งที่เสนอโดยคลิกที่สัญลักษณ์บนแผนที่ หรือใช้ รายชื่อสถานที่ตั้งทั้งหมด. When you find a site, you can review the details and follow-up on the site’s status – whether it has been accepted, rejected or under consideration.

If you would like to suggest potential vote center locations, please email vsap@rrcc.lacounty.gov. Your suggestions and feedback will help inform our future processes and our continued commitment to improve election services in Los Angeles County.